Künye

İmtiyaz Sahibi / Grantee
TEKNOROVA

Genel Yayın Yönetmeni
Ercan Ordu

Yazı İşleri Müdürü
Turgut Ordu

Görsel Koordinatör
Medya Hatun Tanış

Reklam Yayın Müdürü
Sefa Ordu

Hukuk Danışmanı
Özge Solak

Bilişim Sorumlusu
Ensar Kılıç

Telefon/Phone
+90 226 813 54 91

İletişim /E-mail / Contact
[email protected]