Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua

Yüz güzelliği için dua Sıfatlı bilgiler

Yüz güzelliği için okunan dua Kuran’ın 4 kısa suresi ve Allah’ın güzel isimlerinden 11 esma ile okunan etkili bir duadır. Bu Dua hem insanın yüz güzelliğine bürünmesine hemde insanı vesvese ve ruhsal kasvetlerden korumaktadır. Bu yüzden duanın hafızları küçük çaplı bir zikirdir.

Yüz güzelliği için okunan dua Allah’ın izniyle hem manevi açıdan rahatlatacak hemde yüzünün herkesin fark edeceği bir ışıltı hissedecek.

Bu yazıda yüz güzelliğinin duanın yöntemlerine ve adabına dair bilgi vereceğiz.

Yüz güzelliği için duayı nereden almaktadır?

Yüz Güzelliği için Allah’ın esmalarına ve Kuran’ın surelerine sabreder.Duanın içinde geçen esmalar Allah’ın “hoş ve yanılgısız yaratması” anlamına gelir. Sureler ise Kuran’ın şifa anlamına gelen surelerdir.

Asırlardır okunan pozitif etkisine şahit olan bu duanın Memlûk Allah’ın izniyle sizlerle paylaşacağız.

Kuran’da ve hadislerde “hoşluk” kavramına nasıl bakılmaktadır?

Bir insanın yüz güzelliği sadece estetik değildir. Çünkü bir çok boyutu vardır ve insanın hayatını etkileyen doğrultular vardır. Hoşluk kavramı hem kadın hemde erkek için öz güvenin sebeplerinden biridir. O yüzden önemsiz olarak değerlendirilmemeli ve hak ettiği değer verilmeli.

Kuran- ı Kerim’de Allah’ın yarattığı her şey güzel yarattığı ifade edilmiştir. Şu ayeti kelime konuyu çok güzel ifade etmektedir:

“O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı topraktan yaratmıştır.” Secde-7

Kainatı yaratan Allah, kainatın en güzeli olarak insanı yaratmıştır. İnsanlar içinde ise en yüce mevkiye sahip olan hiç kuşkusuz İslam Peygamberi Hz. Muhammed’dir.

Tin suresinin 4. Ayetinde insanın güzel şekilde yaratıldığına dair bu ifade emredilmiştir:

“Biz insanı en güzel şekilde yaratmışızdır.” Tîn-4

Başka bir ayette güzellik timsali hurilerden bahsedilirken yüzü güzel, huyu hoş, bayanlar. demiştir.

Hz. Muhammed sav de bayanın güzelliğinin “bir bayanla evlenilmesinde kriter” olabileceğini söylemiştir.

Yüz Güzelliği için dua

Yüz güzelliği için dua, besmeleyi şerifle başlar. daha sonra sırayla Duha, Kevser, İhlas vede Nas sureleri okunur. Bunlardan önce 11 esma nida şeklinde okunur. Her sure öncesinde okunan esmalar aynıdır. Başka Bir söyleyişle 11 esma 4 kez okunarak 44 zikir yapılacak bu kararında da 4 Kuran suresi okunacaktır.

Buna göre yüz güzelliği için duanın bütün olarak hafızları şöyledir :

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”

“Ved duhâ. Vel leyli izâ secâ. Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ. Ve lel âhıratu hayrun kir minel ûlâ. Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ. E lem yecidke yetîmen fe âvâ. Ve vecedeke dâllen fe hedâ. Ve vecedeke âilen fe agnâ. Fe emmâl yetîme fe lâ takher. Ve emmâs sâile fe lâ tenher. Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.”

“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”

“Kul huvallâhu ehad. Allâhus samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.”

“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”

“İnnâ a’taynâkel kevser. Fe salli li rabbike venhar. İnne şânieke huvel ebter.”

“Ya Rahman, Ya Melik, Ya Kuddüs, Ya Musavvir , Ya Latif, Ya Mucip, Ya Vedud, Ya Hamid, Ya Kadir, Ya Batın, Ya Azim”

“Kul eûzu bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.” Amin

Duanın sözlerini ezberleyemiyorsanız yazılı bir şekilde de okuyabilirsiniz bir sakıncası yoktur.